Если вы предпочитаете заполнить анкету на русском языке, нажмите сюда.

ברוכים/ות הבאים/ות לטופס המרצה של פסטיבל לימוד FSU ישראל.

אנו מבקשים למלא בפירוט מירבי את כל סעיפי הטופס. זה יסייע בעבודתנו המשותפת בהמשך. חשוב לנו שימוש בתוכן חזותי ביחידה שלך, כגון: מצגת, סרטון ו/או חומר מודפס - לצורך הנגשת התוכן.

כל הטפסים יתקבלו בוועדת התכנים של הפסטיבל. אם וכאשר הצעתך תאושר, ניצור אתך קשר בהקדם.


חלק א' - פרטים בסיסיים

אם השתתפת בפסטיבל כמה פעמים, יש לצין שנת השתתפותך האחרונה.


חלק ב' - פרטים אודות היחידה

אנא השתדל/י למלא את הטופס בשלוש שפות. זה מאוד יקל על עבודת המתנדבים בהכנת ספר הפסטיבל.


נא להגביל את תיאור היחידה ל-5 משפטים. לידיעתך, ייתכנו שינויים בטקסט לאחר העריכה.
נא לציין את כל האפשרויות המתאימות (לפחות שתיים).


באחריותו של כל מרצה להעביר לוועדת התכנים חומרים בהם יעשה שימוש במהלך הפסטיבל (למשל: מצגת, דפי מידע להדפסה, רשימת ציוד לסדנא וכד'), עד 7 ימים לפני תחילת הפסטיבל.

את החומרים יש להעביר בדוא"ל:
limmudfsu.lecturers@gmail.com

 


חלק ג' - פרטים אודות המרצה

אנא תאר/י בקצרה את קורות חייך (בגוף שלישי), כפי שאת/ה מעוניין שיופיע בחוברת של הפסטיבל
נא להשתמש בגוף שלישי ולהגביל את התיאור ל-5 משפטים. לידיעתכם, ייתכנו שינויים בטקסט לאחר העריכה.
מידע נוסף

חלק ד' - פרטי הקשר


לאחר לחיצה על הכפתור "שלח טופס" אמורה להופיע הודעה המאשרת את קליטת הטופס. אם ההודעה לא הופיע נא ללחוץ על הכפתור פעם נוספת.