מממנים ותומכים לימוד FSU

אנו מודים למממנים ותומכים של לימוד FSU! בלעדיכם הפרויקט לא היה מתקיים!

Matthew Bronfman
Aaron G. Frenkel
Genesis Philanthropy Group
Conference for Jewish Material Claims Against Germany
(With Assistance from the Conference on Jewish Material Claims Against Germany
Supported by the Foundation Remembrance, Responsibility and Future and by the German Federal Ministry of Finance)
Diane Wohl
Nativ, Israel Prime – Minister’s Office
World Zionist Organization
Jewish National Fund (KKL)
Wilf Family Foundation
American Jewish Joint Distribution Committee (JDC)

Benevity Fund
Bill Hess
Dutch Jewish Humanitarian Fund (JHF)
Edward Mermelstein
Igor Izrailson
IKEA Israel
Jewish Agency for Israel
Legacy Heritage Fund
Merill Kraines
Naon Inc.
Sandra and Stewart Cahn
WJC International Yiddish Center
UJA Jewish Federation of New York
UJA Jewish Federation of Greater Toronto
מרכז היידיש הבינלאומי – הקונגרס היהודי העולמי