תוכנית הפסטיבל
ספר הפסטיבל
תמונות

תומכים ושותפים לפסטיבל לימוד ירושלים 2018

Limmud FSU
עיריית ירושלים – הרשות העירונית לעלייה וקליטה
משרד ירושלים ומורשת
הקונגרס האירו אסיאתי
קרן ג'נסיס
ועידת התביעות
Ukrainian Jewish Encounter
ג'ואל פסיק
אולג אקלאס – AleGoTour
מצעד החיים הבינלאומי