חברים יקרים,

נשארו מקומות אחרונים לפסטיבל לימוד ירושלים 2018.
חוץ מזה הוספנו אפשרות השתתפות עם לינה ל-2 מבוגרים בקריית מוריה.
כל הפרטים – בקישור הבא.

בכבוד רב,
הוועדה המארגנת של פסטיבל לימוד FSU ישראל