Если вы предпочитаете заполнить заявку на русском языке, нажмите сюда.

בהתאם לעקרונות הלימוד כל אחד יכול להציע את היחידה שלו לפסטיבל לימוד הבא. ההצעות יבחנו על ידי ועדת התכנים. במידה ונרצה לשלב את היחידה בפסטיבל, ניצור אתכם קשר בהקדם.


חלק א' - פרטים בסיסיים

אנא השתדלו למלא את הטופס בשלוש שפות. זה מאוד יקל על עבודת המתנדבים בהכנת ספר הפסטיבל.


אם השתתפתם בלימוד כמה פעמים, ציינו שנת השתתפותכם האחרונה.

חלק ב' - פרטים אודות היחידה


נא להגביל את תיאור היחידה ל-5 משפטים. לידיעתכם, ייתכנו שינויים בטקסט לאחר העריכה.

באחריותו של כל מציג להעביר לוועדת התכנים חומרים בהם יעשה שימוש במהלך הפסטיבל (למשל: מצגת, דפי מידע להדפסה, רשימת ציוד לסדנא וכד'), עד 7 ימים לפני תחילת הפסטיבל.

את החומרים יש להעביר לכתובת אי-מייל:
limmudfsu.lecturers@gmail.com

 

חלק ג' - פרטים אודות המרצה

חלק ד' - פרטי הקשר

אנא סמנו את כל האפשרויות המתאימות.


לאחר לחיצה על הכפתור "שלח טופס" אמורה להופיע הודעה המאשרת את קליטת הטופס. אם ההודעה לא הופיע נא ללחוץ על הכפתור פעם נוספת.