חברים!

לצערנו, אנו נאלצים להודיע שלא נוכל לקיים את הפסטיבל בתאריכים המקוריים – 3-5 בדצמבר – מפני שתאריכים אלה אינם תואמים את תוכנית פתיחת המשק, כפי שפורסמה לאחרונה על ידי קבינט הקורונה וממשלת ישראל. אנו נוקטים בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על בריאותכם.

בעקבות זאת אנו רוצים לעדכנכם כי הפסטיבל לימוד FSU ישראל נדחה, והוא יתקיים בתאריכים 4-6 בפברואר, בתקווה שהמצב ישתנה. מיקום הפסטיבל יישאר זהה – מלון קיבוץ שפיים.

הוועדה המארגנת של לימוד FSU ישראל